Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

opširnije...
 
                 
 
 
NOVOSTI  
     
 
01.03.2021.  

Javni poziv o uslovima, načinu, kriterijima i postupku za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2021. godinu je odlukom Upravnog odbora Fondacije objavljen od 02.03.2021. godine i trajat će do 02.04.2021. godine.

JAVNI POZIV ZA 2021. (bos) >>>

JAVNI POZIV ZA 2021. (hrv) >>>

   
04.05.2021.  

Podnosioci zahtjeva na Javni poziv za 2021. godinu, rangirani na preliminarnu rang listu, imaju pravo prigovora Upravnom odboru Fondaciju u roku od 15. dana počev od 04.05.2021. godine pa do 19.04.2021. godine.

ODLUKA o utvrđivanju preliminarna bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za 2021. godinu >>>

Zbog većeg broja bodovanih i ispravnih zahtjeva a u skladu sa raspoloživim sredstvima za kredite (2.000.000,00 KM) Upravni odbor je utvrdio slijedeći maksimalni iznosi kredita radi uvrštavanja više podnosioca zahtjeva za kreditna sredstva prema namjenama:

Kredit za kupovinu ili izgradnju stambene jedinice može se odobriti na period otplate do petnaest godina, sa iznosom kredita do 15.000,00 KM uz kamatu od 1,99 % na godišnjem nivou. Troškove usluga banke snosi aplikant.

Kredit za opravku ili sanaciju stambenih jedinica može se odobriti na period otplate do deset godina, sa iznosom kredita do 10.000,00 KM uz kamatu od 2,99 % na godišnjem nivou. Troškove usluga banke snosi aplikant.

Naprijed navedeni u tačci II ove Odluke, iznosi kao i periodi otplate mogu se smanjiti ukoliko podnosioci zahtjeva zbog svojih potreba ili kreditne sposobnosti nisu u mogućnosti realizovati maksimalne iznose prema namjenama i njihov iznos će biti usklađen sa traženim iznosom dostavljenih na zahtjevu za kredit.

ODLUKA o usvajanju prijemne liste kreditnih sredstava, lista zahtjeva koji nisu imali dokumentaciju traženu Javnim pozivom, rang liste razvrstane prema namjenama i pripadnosti boračko/braniteljskoj populaciji i utvrđivanje maksimalnih iznosa kredita prema namjenama >>>

Upravni odbor Fondacije je usvojio i listu zahtjeva koji nisu imali dokumentaciju traženu Javnim pozivom za 2021.godinu.

Lista nepotpunih zahtjeva za kreditna sredstva za 2021. godinu >>>

 
     
  STATUT

Statut Fondacije >>>

  PRAVILNICI
Pravilnik o načinu odobravanja kreditnih i bespovratnih sredstava 2021. >>>
  FORMULARI

Zahtjev za kredit 2021 (bos) >>>

Zahtjev za kredit 2021 (hrv) >>>

Zahtjev za interventna bespovratna sredstva 2021 (bos) >>>

Zahtjev za interventna bespovratna sredstva 2021 (hrv) >>>

  KONTAKTI
Ismeta Mujezinovića 18, 71000 Sarajevo

+387 (33) 55 89 00
+387 (33) 55 89 01

fondacija@hotmail.com