Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

opširnije...
 
                 
 
 
NOVOSTI  
     
 
20.06.2016.  

OBAVIJEST:

  • Fondacija objavljuje konačnu rang listu dobitnika kredita za 2016. godinu koji su aplicirali na Javni oglas koji je objavljen 11.03.2016. godine.

  • Nakon svih predviđenih procedura koje uključuju i rok za prigovore, Upravni odbor Fondacije je na sjednici održanoj 15.06.2016. godine donio Odluku o utvrđivanju konačne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za 2016. godinu.

  • Svi klijenti koji se nalaze na ovoj rang listi su dobitnici kredita. Iznosi kredita su 10.000,00 KM (sanacija) i 15.000,00 KM (izgradnja i kupovina). Klijentima će na kućnu adresu biti dostavljene odluke sa upustvom za realizaciju. Banka putem koje će se realizovati odobreni krediti je UniCredit banka.

  • Obzirom da Fondacija dodijeljuje kredite prema raspoloživim sredstvima, klijentima sa ove rang liste krediti će se dodijeljivati kvartalno tako da će za prva dva kvartala 2016. godine biti raspoloživo 1.000.000,00 KM. To znači da će na svakoj listi a koje su formirane prema broju bodova biti podvučena linija do kojeg broja će u prva dva kvartala biti mogućnost za realizaciju kredita. Ostali klijenti koji se nađu ispod podvučene crte (deblja linija) će realizovati odobreni kredit u trećem i četvrtom kvartalu 2016. godine po prispjeću sredstava od povrata već realizovanih kredita u proteklom perodu. Ukoliko ostanu neki a ne realizuju kredit u 2016. godini moći će ralizovati kredit i u prvom kvartalu 2017. godine.

Sarajevo, 20.06.2016. godine

Stručna služba Fondacije

   
 
     
  PRAVILNICI
Pravilnik o dodjeli sredstava 2016 >>>
  FORMULARI
Zahtjev za odobravanje kredita
Bosanski jezik (69 kb .doc) >>>
Hrvatski jezik (70 kb .doc) >>>
  KONTAKTI
Ismeta Mujezinovića 18, 71000 Sarajevo

+387 (33) 55 89 00
+287 (33) 55 89 01

fondacija@hotmail.com