Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

opširnije...
 
                 
 
 
NOVOSTI  
     
 
05.07.2017.  

Fondacija objavljuje preliminarnu rang listu za 2017. godinu na koju, svi koji se nalaze na ovoj listi, ukoliko imaju primjedbi (na primjer na broj bodova), mogu dostaviti Fondaciji prigovor do 20.07.2017. godine.
Svi koji se nalaze na ovoj rang listi će moći realizovati kredite i to po kvartalima tj. prema raspoloživim sredstvima.

Napomena: Klijenti koji su se prijavili na Javni poziv/natječaj objavljen 24.04.2017.godine za 2017. godinu a ne nalaze se na ovoj objavljenoj preliminarnoj rang listi, nisu razmatrani jer nisu dostavili dokumentaciju traženu objavljenim Javnim pozivom za 2017. godinu. Ako žele, mogu se prijaviti na naredni Javni poziv za 2018. godinu koji će biti objavljen u narednoj (2018.) godini.

Sarajevo, 05.07.2017. godine
Stručna služba Fondacije

   
 
     
  PRAVILNICI
Pravilnik o dodjeli sredstava 2016 >>>
  FORMULARI

Zahtjev za kredit 2017 (bos) >>>

Zahtjev za kredit 2017 (hrv) >>>

  KONTAKTI
Ismeta Mujezinovića 18, 71000 Sarajevo

+387 (33) 55 89 00
+287 (33) 55 89 01

fondacija@hotmail.com