Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

opširnije...
 
                 
 
 
NOVOSTI  
     
 
31.07.2017.  

Fondacija objavljuje konačnu rang listu za 2017. godinu nakon što je Upravni odbor Fondacije, na sjednici održanoj 26.07.2017. godine, razmotrio sve pristigle prigovore dostavljene u predviđenom roku za dostavu prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu objavljenu 05.07.2017.godine.

Svi klijenti koji se sad nalaze na ovoj utvrđenoj konačnoj rang listi za 2017. godinu su dobitnici kredita za 2017. godinu.

Prva grupa kredita sa ove rang liste, realizovat će se prema trenutno raspoloživim sredstvima na računu Fondacije.

Na ovoj web-stranici objavit će se informacija o prvoj grupi za realizaciju a to se očekuje oko 10.08.2017. godine.

Odluke će, nakon objave imena klijenata iz prve grupe, biti dostavljene na kućne adrese klijenata sa uputstvom za realizaciju kredita. Svi klijenti moraju za realizaciju kredita imati otvoren račun u UniCredit banci a ako to nemaju dužni su otvoriti svoj račun u Unicredit banci radi realizacije kredita Fondacije.

Stručna služba Fondacije
Sarajevo, 31.07.2017. godine


Fondacija objavljuje imena klijenata koji će moći, u sklopu prve tranše, od 10.08.2017. god. realizovati kredit putem UniCredit banke. Klijenti čiji su redni brojevi na listi ofarbani žutom bojom a imena boldirana su klijenti iz prve tranše dodjele kredita kojima su na kućne adrese poslate Odluke o odobrenju kreditnih sredstava sa uputstvom za realizaciju.

Slijedeća tranša dodjele (II tranša) biti će operativna za tri mjeseca a broj klijenata koji će moći realizovati kredit će biti utvrđen prema tada raspoloživim sredstvima na računu Fondacije.

   
 
     
  PRAVILNICI
Pravilnik o dodjeli sredstava 2016 >>>
  FORMULARI

Zahtjev za kredit 2017 (bos) >>>

Zahtjev za kredit 2017 (hrv) >>>

  KONTAKTI
Ismeta Mujezinovića 18, 71000 Sarajevo

+387 (33) 55 89 00
+287 (33) 55 89 01

fondacija@hotmail.com