Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

opširnije...
 
                 
 
 
NOVOSTI  
     
 
20.05.2016.  

Obavještavaju se aplikanti koji su se prijavili na Javni poziv za 2016. godinu da je Upravni odbor Fondacije na sjednici održanoj 16.05.2016. godine donio Odluku o preliminarnoj listi za 2016. godinu sa pravom žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja na ovoj web stranici.

Sarajevo, 20.05.2016. godine

Preliminarna lista za 2016. godinu >>>

   
 
     
  PRAVILNICI
Pravilnik o dodjeli sredstava 2016 >>>
  FORMULARI
Zahtjev za odobravanje kredita
Bosanski jezik (69 kb .doc) >>>
Hrvatski jezik (70 kb .doc) >>>
  KONTAKTI
Ismeta Mujezinovića 18, 71000 Sarajevo

+387 (33) 55 89 00
+287 (33) 55 89 01

fondacija@hotmail.com