Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

i to: ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida/obitelji poginulih branitelja, demobilisanih boraca/razvojačenih branitelja, porodica umrlih ratnih vojnih invalida/obitelji umrlih ratnih vojnih invalida i porodica umrlih demobilisanih boraca/obitelji umrlih razvojačenih branitelja osnovana je Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

opširnije...
 
                 
 
 
NOVOSTI  
     
 
27.05.2021.  

Na osnovu utvrđene konačne bodovne rang liste, klijentima kojima je odobren iznos kredita će se dostaviti pojedinačne odluke na kućnu adresu u kojoj će biti naznačen iznos kredita i rok za realizaciju.
Pojedinačne odluke će se dostavljati po tranšama u toku tekuće godine tj. prema raspoloživim sredstvima u skladu sa povratom glavnice već dodjeljenih kredita iz prethodnih godina a u skladu sa Javnim pozivom za 2021. godinu.

Ukoliko lica kojima su odobreni iznosi ista ne realizuju idu slijedeći aplikanti sa iste rang liste po utvrđenom redoslijedu.

ODLUKA o utvrđivanju konačne bodovne rang liste za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih/braniteljskih populacija za 2021. godinu >>>

   
 
     
  STATUT

Statut Fondacije >>>

  PRAVILNICI
Pravilnik o načinu odobravanja kreditnih i bespovratnih sredstava 2021. >>>
  FORMULARI

Zahtjev za kredit 2021 (bos) >>>

Zahtjev za kredit 2021 (hrv) >>>

Zahtjev za interventna bespovratna sredstva 2021 (bos) >>>

Zahtjev za interventna bespovratna sredstva 2021 (hrv) >>>

  KONTAKTI
Ismeta Mujezinovića 18, 71000 Sarajevo

+387 (33) 55 89 00
+387 (33) 55 89 01

fondacija@hotmail.com